• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor pieniężny jest stałym procesem transformacji ekonomizacji w kapitał, jaki odbywa się za pośrednictwem inwestorów finansowych i bezstronnych za pomocą instrumentów finansowych. Inaczej mówiąc rynek finansowy zajmuje się handlem kapitału, i przesunięciem go od inwestorów mających go w nadmiarze do tych, jacy go potrzebują. Jednym z typów rynku pieniężnego jest rynek pieniężny, jakiego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tu więc lokaty przez zastosowanie czeków, weksli, oraz kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy aniżeli jeden rok oraz stosuje się tu instrumenty finansowe, jakimi są akcje, obligacje i kredyty długoterminowe – lokaty to także rozwój, sprawdź Internacjonalizacja MŚP. Są to dwa bazowe detale, bez których nie ma prawo istnieć rynek finansowy.

Categories: Biznes

Comments are closed.